יתרונות קצבה מוכרת: מהו תיקון 190 ומהן המשמעותיות שלו עבורכם?

יתרונות קצבה מוכרת: מהו תיקון 190 ומהן המשמעותיות שלו עבורכם?

הפנסיה שלכם תהיה אחד ממקורות ההכנסה העיקריים שלכם בעת פרישה לגמלאות. לכן החיסכון הפנסיוני הוא קריטי עבור רמת החיים שלכם בגיל השלישי. לאחר שמשרד האוצר הכיר בעובדה זו, הוא אישר את תיקון 190 לפקודת מס הכנסה בשנת 2012. מטרתו העיקרית של התיקון הייתה להחזיר את האטרקטיביות של החיסכון הפנסיוני באמצעות קופות גמל ולעודד אזרחים, בעיקר גמלאים, להפקיד כספים בקופות הגמל. אם הם חסכו לאורך השנים, מדע שלא יוכלו למשוך את חסכונותיהם ללא תלות בפרישה?

התיקון הוא למעשה ההטבה הכלכלית המשמעותית ביותר עבור אוכלוסיית הגמלאים ולמי שצפוי לפרוש בשנים הקרובות. לכן חשוב שכל אדם יהיה מודע ליתרונות התיקון ולמשמעויות שלו עבורו. 

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה מגדיל את מגוון הפטורים ממס על קצבאות פנסיה. על פי התיקון, ניתן להפקיד הפקדה חד פעמית או הפקדות שוטפות לקופת הגמל ולמשוך את הכספים כקצבה חודשית או כסכום חד פעמי, וכן ליהנות מהטבות מס במשיכה.

בתקופה של אינפלציה נמוכה, הטבות המס הללו, לצד האפשרות לבצע משיכת סכום חד פעמי, הופכות את ההשקעה בקופות הגמל לאטרקטיבית ביותר עבור חוסכים רבים, בעיקר עבור האזרחים הוותיקים שבינינו.

מהם היתרונות של השקעה בקופת גמל לפי תיקון 190?

 

משיכת כספים שאינה תלויה בפרישה

אם עברתם את גיל 60, תוכלו למשוך את כספכם בכל עת. משיכת הכספים יכולה להיות כקצבה חודשית הפטורה מתשלום מס או כסכום חד פעמי עליו תצטרכו לשלם מס מופחת.

כמה מופחת? זהו מס בגובה 15% על רווחים נומינליים (במקום 25% על רווחים ריאליים כפי שנהוג במכשירי השקעה אחרים). זהו יתרון עצום כאשר ישנה אינפלציה נמוכה.

דמי ניהול נמוכים ביחס לשאר סוגי ההשקעות

אחד היתרונות הבולטים של קופת גמל הוא דמי הניהול הנמוכים שמציע מכשיר חיסכון מסוג זה. דמי ניהול במרבית מכשירי החיסכון וההשקעה נגבים על ידי החברה המנהלת הן עבור ההפקדות והן על החיסכון הצבור. גם כאשר מדובר באחוזים בודדים, לאורך זמן מדובר בסכומים גבוהים שנוגסים בחיסכון שנצבר ויש להם השלכות משמעותיות על סכום הכסף שיחכה לכם בעת המשיכה. לכן דמי הניהול הנמוכים הנגבים בקופת גמל מהווים יתרון משמעותי עבור החוסכים ומאפשרים ליהנות מחסכון צבור גבוה יותר ביחס למכשירי חיסכון והשקעה אחרים. 

ניידות פטורה ממס

במהלך כל תקופת החיסכון אפשר לנייד את כספי החיסכון בין מסלולי השקעה שונים באותה הקופה ובנוסף ניתן להעביר את קופת הגמל מחברת ניהול אחת לחברת ניהול אחרת מבלי שהדבר ייחשב כאירוע מס.

יתרון זה חשוב במיוחד עבור אלו שחוסכים לאורך זמן ומאפשר שינוי של מסלולי החיסכון ורמות הסיכון הכרוכות בכל אחד מהם לפי צרכי המבוטח באותה תקופה. למשל צעירים רבים יעדיפו לחסוך במסלולי השקעה ברמת סיכון גבוהה משום שהם מייעדים את החיסכון לטווח ארוך ומוכנים לשאת בתנודות השוק לטובת ייצור תשואות גבוהות יותר לאורך זמן. ככל שמתקרבים לגיל הפרישה או למועד משיכת הכספים, כך גובר הצורך במסלול חיסכון והשקעה סולידי יותר, אשר מעניק יציבות גדולה יחסית של כספי החיסכון גם אם במחיר של תשואות נמוכות יותר. השינויים במסלולים השונים מבלי שהדבר ייחשב כאירוע מס, מאפשר לחוסכים רבים להתאים את קופת הגמל שלהם להעדפותיהם הנוכחיות.

פיזור רחב של השקעות המעניק יציבות

חיסכון בקופת גמל מאפשר פיזור השקעות בארץ ובחו”ל, אפשרות השקעה בנכסים סחירים ולא סחירים כגון נכסים מניבים ותשתיות, תחומים שאינם נגישים למשקיעים באמצעות מחלקות השקעה מסורתיות. פרמטר זה מהוון יתרון גדול לאלו שמעדיפים “שלא לשים את כל הביצים בסל אחד” ולפזר את הסיכונים ואת הסיכויים שלהם בזירות השקעה שונות ומגוונות. הגישה לתחומי השקעה שאינם נגישים למרבית המשקיעים, מאפשרת הזדמנויות השקעה נוספות שעשויות להיות מניבות במיוחד עבור המשקיעים.

עדכון שמות של מוטבים

קופת גמל מאפשרת לנקוב בשמות של מוטבים אשר ירשו את הכספים. הכספים יועברו למוטבים בפטירה, ללא צורך בהצגת צו ירושה או צוואה. קרן הפנסיה מייעדת את כספי החוסך במקרה פטירתו, לשארים החוקיים שלו שהם בן/בת זוגו החוקיים, ילדיו ולאחר מכן – הוריו. לעומת זאת בקופת גמל החוסך יכול להגדיר בעצמו את שמות המוטבים אליהם ירצה לייעד את כספי החיסכון במקרה של פטירה. יתרון זה מעניק לבעל החיסכון, גמישות גדולה יותר והתאמה טובה יותר לצרכיו האישיים. 

אפשרויות מינוף

ניתן לקבל הלוואה בתנאים אטרקטיביים יחסית (עד 28% מהכספים הצבורים) כנגד קופת הגמל, עם אפשרות להשקיע בחזרה בקופת הגמל או לכל מטרה אחרת. מינוף כספים מאפשר לחוסך לקבל הלוואה בתנאים מצוינים כנגד החיסכון הצבור והם יכולים לשמש אותו למגוון צרכים כשהמשמעותי שבהם הוא עבור יצירת השקעות נוספות למשל כהשלמת הון עצמי למשכנתא עבור רכישת נכס או להשקעה במסלולי השקעה שונים בתחומי הנדל”ן הלוואות חברתיות או הלוואות יזם, שוק ההון ועוד. חשוב לזכור כי על אף שמדובר בהלוואה כנגד כספיו של החוסך והוא למעשה מלווה את הכספים לעצמו, מומלץ לנקוט באמצעי זהירות כאשר נעשות פעילויות מינוף במוצרי השקעות שונים.

לתיקון 190 יש יתרונות רבים עבור החוסכים בקופת גמל אך חשוב לשים לב שכאשר מבצעים הפקדה לקופת גמל, ברירת המחדל לעניין סיווג ההפקדה לצרכי מס הינה הפקדה לטובת קצבה מזכה ולא הפקדה לטובת קצבה מוכרת.

מה זה אומר עבורכם? שעד לתקרה השנתית הקבועה בחוק ההפקדה תיחשב לטובת קצבה מזכה ולא לטובת קצבה מוכרת. מה כן ייחשב כהפקדה לטובת קצבה מוכרת? רק הסכום שהופקד בשנת המס מעבר לתקרה הרלוונטית לחוסך.

חברת wise מעניקה מגוון שירותים בתחום הניהול הפיננסי בהם ניהול קופות גמל, ומסייעת לכל חוסך ומשקיע ליצור ולנהל באופן מיטבי את התיק הפנסיוני והפיננסי שלו. 

הסיבים 9, פתח תקווה

פקס: 073-7684148

076-5401115

sherut@wise-fp.co.il

WordPress Video Lightbox Plugin